24
MART.
2021

DESPRE CONTAINERELE DIN URANIU SĂRĂCIT DE LA FOSTA UZINĂ VULCAN DIN BUCUREȘTI

DESPRE CONTAINERELE DIN URANIU SĂRĂCIT DE LA 

FOSTA UZINĂ VULCAN DIN BUCUREȘTI

Conform Comunicatului de presă al CNCAN, în cursul zilei de 12 martie a.c., CNCAN a fost sesizat cu privire la existenta unui potențial pericol ca urmare a demolării unei clădiri de pe platforma fostei Fabrici Vulcan, care adăpostea 35 de instalații radiologice industriale conținând containere din uraniu sărăcit, ce au aparținut societății Nuclearmontaj S.A. în lichidare – entitate autorizată de CNCAN pentru utilizare de surse de radiații ionizante. Containerele au fost transportate la IFIN –HH, Stația de Tratare a Deșeurilor Radioactive pentru tratare ca deșeuri radioactive. Societatea în cauză avea obligația de a neutraliza aceste echipamente. Conform comunicatului, poliția a început investigarea cazului.  

Uraniul sărăcit, având densitate mare, este folosit la ecranarea unor surse puternice de radiații ionizante. Containerele respective au un regim special de utilizare deci înainte de demolare Nuclearmontaj S.A. care a fost autorizată pentru utilizarea de surse radioactive, prin titularul de autorizație și responsabilul cu protecția radiologică,  trebuia să facă demersurile necesare pentru obținerea Autorizației de dezafectare CNCAN ceea ce presupunea, printre altele, și transferul materialelor care conțineau uraniu sărăcit la o stație de tratare/reutilizare a deșeurilor radioactive.   

Mass media, scrisă/audiovizuală, a dezbătut corect această problemă aducând la cunoștința publicului date importante cu privire la acțiunile întreprinse pentru recuperarea containerelor/materialelor din uraniu sărăcit și scoțând în evidență că nu mai constituie un pericol pentru populație sau mediul înconjurător.

Un astfel de material a fost realizat și prezentat de către Antena 1, Observatorul de la ora 19 din 13.03.2021 de către reporterul Andre ROTARU, avându-i ca invitați on-line pe consilierul CNCAN Petru MIN și pe vicepreședintele SRRp Ion CHIOSILĂ (OBSERVATORNEWS.RO).

Conform Ghidului de termeni CNCAN:

  • uraniu natural, separat chimic, are o compoziție masică de cca 99,28% – U-238 și 0,72% – U-235, 
  • uraniu sărăcit reprezintă uraniul care conține un procentaj de U-235 mai mic decât cel din uraniul natural,
  • uraniul îmbogățit  reprezintă uraniul care conține un procentaj mai mare de U-235 decât cel existent în uraniul natural.  

Conform Wikipedia:

  • uraniu ușor îmbogățit are între 0,9 și 2,2% U-235; este produs pentru utilizare în reactoarele CANDU,
  • uraniu slab îmbogățit conține mai puțin de 20% U-235, este produs mai ales pentru reactoarele de cercetare,
  • uraniu înalt îmbogățit conține peste 20% U-235, pentru scopuri militare gradul de îmbogățire depășește 85%.

Utilizări ale uraniului sărăcit (densitate foarte mare – 19,1 g/cm3) în scopuri:

  • civile: contragreutăți în aviație, ecrane pentru radiații, containere pentru surse radioactive (terapie, gama defectoscopie nedestructivă, transport),
  • militare; fabricare de muniție (proiectile pentru distrugerea blindajului tancurilor).  

In cazul de față, uraniul sărăcit a fost folosit ca material de protecție, respectiv  containere pentru stocare/depozitare, la utilizarea surselor de Ir-192 în radiografia industrială (metoda gamadefectoscopie nedistructivă).  

Acceptând ideea că în uraniul sărăcit există numai U-238, la  activitatea a 1 mg de cca 12,4 Bq (AIEA), atunci cele 600 kg de uraniu sărăcit ar avea peste 7,44 GBq, cu mult peste limita admisă de Normele privind cerințele de bază de securitate radiologică – 2018 de 1 kBq/kg; astfel față de activitatea de exceptare (1 kBq/kg – U-238), containerele au cel puțin 12,4 MBq/kg uraniu sărăcit, fără contribuția urmelor de U-235. De menționat că activitatea U-235 este mult mai mare (80 Bq/1 mg); activitatea celor trei radionuclizi ai uraniului natural existenți în echilibru radioactiv (U-238, U-235 și U-234 cu numai 0,0057 %) este de 25,4 Bq/mg.  

Conform Procedurilor de autorizare, la încetarea activității de utilizare a surselor de radiații ionizante, titularul de autorizație are obligația de a solicita/obține autorizația de dezafectare, altfel se ajunge la încălcarea prevederilor Legii 111 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare ceea ce constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației.   

Biol. dr. Ion CHIOSILĂ – vicepreședinte SRRp

S-a nascut in Olanu, Jud. Valcea, pe 09.07.1943.

Absolvent al Facultatii de Biologie (1965) - Universitatea Bucuresti. Doctor în stiinte biologice ( 1977). Vicepresedinte al SRRp; expert CNCAN in specialitatea surse deschise.

A lucrat in cercetarea medico-militara in domeniul radiobiologiei intre 1970 – 1992 ca cercetator principal/sef de Laborator de Radiochimie, si sef de laborator Igiena Radiatiilor (SANEPID), 1992 – 2006.

A publicat peste 50 lucrari de specialitate, cursul universitar Radioecologie si managementul accidentului nuclear – 1996, precum si cartea Radiatiile si viata – 2014.

Lăsați un comentariu

*