10
MAI
2021

SRRp – SOCIETATE ASOCIATĂ LA  IRPA

SRRP – SOCIETATE ASOCIATĂ LA IRPA
C. MILU
(office@srrp.ro), Președinte SRRp

Rezumat

Lucrarea prezintă istoricul înființării în anul 1990 a Societății Române de Radioprotecție (SRRp) –   societatea  profesională a specialiștilor români din domeniul protecției radiologice, precum și activitățile  sale desfășurate în anii care au urmat, îndeosebi după 1992, în calitate de societate membră a Asociației Internaționale de Protecție Radiologică (IRPA).

Introducere

Societatea Română de Radioprotecție (SRRp, www.srrp.ro) este o asociație profesională a specialiștilor români în protecția împotriva radiațiilor ionizante, o organizație apolitică, nonprofit și nonguvernamentală. A fost fondată în 30 Mai 1990 și este membră a Asociației Internaționale de Protecție Radiologică (IRPA) din 1992 și a Asociației Societăților IRPA din Europa, din anul 2000. La 1 ianuarie 2020 SRRp număra 70 membri activi.

IRPA (www.irpa.net) este vocea internațională a profesiei de protecție radiologică, o asociere a profesioniștilor în protecția radiologica, reuniți prin societățile naționale (de felul SRRp) și regionale de protecție radiologică; afilierea la IRPA se poate face numai printr-o societate și numai o singură societate de protecție radiologică este admisă din fiecare țară. IRPA promovează dezvoltarea competenței profesionale, a culturii de protecție radiologică și a bunei practici, încurajând cele mai înalte standarde al conduitei profesionale, educației și cunoștințelor, pentru beneficiul indivizilor și societății. Astăzi IRPA este constituita din 52 Societăți Asociate din 67 tari și are peste 18.000  membri individuali.

IRPA- scurt istoric

Anul 1918 din punct de vedere al viitoarei fizici atomice și nucleare a însemnat finalul unei prime  perioade de mari descoperiri în domeniu,  începuta cu descoperirea radiațiilor X de către Wilhelm Conrad  Roentgen, fizician la Universitatea de Wurzburg, Germania  în noiembrie 1895 și continuată anul următor, în 1896,  de descoperirea fenomenului de radioactivitate  de către  Henri Becquerel, precum și de  multe alte realizări. 1918 este totodată începutul unei perioade de  intense utilizări a radiațiilor ionizante, mai ales  în practica medicală, ba  chiar și în cele mai diverse și  năstrușnice diverse domenii de aplicare. Bineînțeles, în acele momente nu se cunoșteau eventualele riscuri acelor utilizări  pentru sănătatea personalului operator și populație  și deci nu se punea în mod serios  nici problema unor masuri speciale de protecție.

A venit anul 1928 când a fost organizat primul Congres International de Radiologie și, cu acest prilej: a  luat ființă Comisia Internațională de Protecție Radiologică (ICRP), și.. au fost emise primele recomandări de protecție radiologică, privind reducerea timpului de lucru în mediu de radiații ionizante.

Importanta ICRP este astăzi bine cunoscută și recunoscută, ca autoritate mondială în emiterea de recomandări generale internaționale în protecția radiologică și aș aminti acum recomandările sale cele mai recente, din 2007, în Raportul ICRP 103, care stau la baza noilor standarde de radioprotecție; cele internaționale (co-ordonate de AIEA – Viena, 2014) și Europene (Directiva Consiliului nr. 2013/59/Euratom).

Înaintea celui de Al Doilea Război Mondial,  necesitatea unor măsuri de protecție radiologică era o preocupare de interes secundar pentru radiologi și fizicieni. Odată cu Proiectul Manhattan  s-a realizat rapid ca  acesta va implica lucrul cu cantități și tipuri de radiații și materiale radioactive neîntâlnite anterior și, ca urmare, în SUA a fost constituit un grup de oameni de știință care  să se ocupe 100% din timp  special de rezolvarea noilor probleme, într-un domeniu nou de activitate profesionala și care a fost numit  Health Physics”.O prima conferință în “health physics” a avut loc  în 1955  la Universitatea de Stat din Ohio, la finele căreia s-a hotărât formarea unei societăți profesionale intitulată “Health Physics Society”(HPS), care în 1959 a ajuns la peste 1000 membri iar din 1961 a început să se “internaționalizeze” prin co-optarea unor societăți similare din Franța, Japonia și U.K.. Încurajată de aceste ultime progrese, HPS ia hotărârea constituirii unui Comitet Ad Hoc, prezidat de K. Z. Morgan și apoi a unui Consiliu Executiv Pro Tempore, cu rol de a stabili numele, structura și statutul unei societăți internaționale în domeniu. În ședința Consiliului Executiv Pro Tempore din 11-12 iunie 1964, la Gatlinburg, Tennessee se aproba  pentru viitoarea societate numele de astăzi “Asociația Internațională de Protecție Radiologică (IRPA)” și se hotărăște organizarea unei Adunări Generale Pro Tempore, la Paris, 30 nov.-3 dec.1964, găzduită de Societatea Franceză de Radioprotecție, care în acele momente  încă era parte a secțiunii internaționale  a HPS.

La întrunirea istorica de la Paris, delegații participanți au adoptat constituția IRPA și au decis formarea unui Consiliu Executiv Provizoriu, care a fost împuternicit să declarare IRPA ca entitate oficială internațională  independentă în protecția radiologică, în momentul în care se realizează  asocierea în cadrul IRPA a  cel puțin patru Societăți, cu un total de minimum 1000 membri.

La o întrunire a Consiliului Executiv Provizoriu  din 19 iunie 1965, la Los Angeles, SUA, următoarele patru societăți au îndeplinit condițiile stabilite și, în consecință,  au fost admise ca prime Societăți Asociate la IRPA:

Societatea Central Europeana: Germania, Elveția și Austria

Societatea Franceză de Radioprotecție: Franța

Societatea Health Physics: SUA și Canada

Societatea Luxemburgheză: Luxemburg

astfel încât ziua de 19 iunie 1965 devine data de formare a IRPA.

Primul Congres International al noii asociații, IRPA a fost hotărât și a avut loc la Roma, Italia în perioada 5 – 10 septembrie 1966. Au participat 60 delegați, reprezentând 15 Societăți Asociate, la care s-au adăugat cu drept de vot 23 membri ai Consiliului Executiv Provizoriu. În prima Adunare  Generala IRPA  a fost ales primul Consiliu Executiv IRPA, pentru perioada  1966 – 1970, a fost stabilita o cotizație individuala de 1 $ și s-a hotărât data și locul următorului congres IRPA, la Brighton, UK, în luna Mai 1970.

De la constituire, în 1965 și până astăzi, în 2020 au fost organizate 14 Congrese Internaționale IRPA, periodicitatea fiind de o data la aprox. 4 ani.

Membrii primului Consiliu Executiv IRPA, 1966 – 1970:
Mr. K.Z. Morgan, President
Mr. Nishiwaki, Vice-President
Mr. Marley, Vice-President for Congress Affairs
Mr. Bonet-Maury, Executive Officer
Mr. Snyder, Publications Director
Mr. Courvoisier, Treasurer
Mr. Beninson, Council Member
Mr. L. Bozoky, Council Member
Mr. Horan, Council Member
Mr. Lindell, Council Member
Mr. Marko, Council Member
Mr. Polvani, Council Member

Primul Consiliu Executiv IRPA (1966 – 1970), pe rândul doi, primul din dreapta: Prof. Laszlo Bozoky,Ungaria, De
pe www.irpa.net/History

Formarea SRRp – scurt istoric

În lista membrilor primului Consiliu Executiv IRPA de mai sus am subliniat doua nume; prof. Morgan, din SUA, ca fiind primul președinte IRPA și pe prof. Laszlo Bozoky, din Ungaria, membru, prieten al viitorului SRRp.

L-am cunoscut pe prof. Bozoky în vara anului 1971, când împreună am participat  la un  Tur internațional de studiu în domeniul standardizării dozimetriei radiațiilor în medicina, organizat de AIEA – Viena, pe durata de o luna și jumătate, în 7 tari Europene cu participarea a 27 fizicieni medicali din întreaga lume. Cu acel prilej, prof. Bozoky mi-a vorbit  mult despre IRPA și m-a încurajat sa formam o organizație profesionala națională în domeniul protecției radiologice, care ulterior să devina Societate Asociata la IRPA. Acest lucru a fost posibil și s-a realizat peste 19 ani, în 30 Mai 1990, când, în Amfiteatrul Institutului de Igiena și Sănătate Publica din București, participanții la Seminarul privind radioactivitatea mediului înconjurător, seminar inițiat și condus de prof. Mircea Oncescu  au hotărât transformarea Seminarului în Societate Română de Radioprotecție (SRRp). De  formalitățile legale de constituire s-a ocupat fiz. Petrică Șandru, iar primul președinte al SRRp a fost desemnat prof. Oncescu, iar vice-președinți C. Milu și P. Șandru.

Doua elemente de baza au favorizat formarea SRRp în 1990:

 • Noua situație politică din Romania, ca urmare a Revoluției din Decembrie 1989, care a permis constituirea unei organizații profesionale nonguvernamentale.
 • Existența unei infrastructuri (rețele, laboratoare, aparatură și personal, expertiză) în domeniul protecției radiologice relativ puternica, realizata, mai ales, după si, ca urmare a Accidentului nuclear din Aprilie 1986, la Cernobîl, în Ucraina.

Activități SRRp – Societate Asociata la IRPA

SRRp este o Societate Asociată la IRPA din anul 1992, sub președinția lui Meinhold (1992-1996), dar cel care ne-a
sprijinit cel mai mult a fost Maushart din Germania, trezorierul IRPA mulți ani și prieten al SRRp.

Din anul 2000 suntem “asociați” și la un proiect al mai multor societăți IRPA din centrul Europei, Asocierea Societăților IRPA din Europa, cu singurul rol ca la adoptarea hotărârilor IRPA în Adunarea Generala IRPA (forul efectiv de conducere în IRPA !) să se poată asigura o singura “voce” a Europei, cât mai unitară, puternică și eficientă.
Obiectivul se realizează prin întâlniri consultative anuale sau atunci când este nevoie a președinților societăților europene asociate, sau prin corespondentă, prin e-mail. Președintele SRRp a participat și a fost o prezență activă la toate întrunirile organizate de aceasta asociere în ultimii zece ani (2010-2020). Co-ordonatoarea acestui “Grup de inițiativă” este Dr. Renate Czawinski, din Germania, fostă președintă IRPA (2012-2016); și pe dânsa o putem considera o bună prietenă a SRRp.

Consiliul de conducere al SRRp .
Este ales o data la doi ani și pentru perioada 2019- 2021 are componența:

 • Milu Constantin. Președinte
 • Popescu Felicia-Steliana, Vice-președinte, adunarea generală
 • Simionov Vasile. Vice-președinte. Relații internaționale
 • Chiosilă Ion, Vice-președinte, relații mass-media
 • Saizu Mirela Angela, Secretar executiv
 • Coroianu Anton, Membru, relații cu autoritățile competente
 • Săpoi Ruxandra, Membru, responsabil tânăra generație
 • Andrei Veronica, Membru
 • Cheresteș Margareta, Membru
 • Ciurduc-Todoran Anca, Membru
 • Mocanu Nicolae Mihail, Membru
 • Szacsvai Kinga, Membru
 • Ivana Tiberiu, Membru
 • Sahagia Maria, Membru
 • Stochioiu Ana, Membru
 • Popescu Anca Irina. Membru
 • Simion Elena, Membru
 • Obreja Doina, Trezorier
 • Barbu Raluca, Șef comisia de cenzori.

Conferințele  Naționale ale SRRp

Se organizează anual și au de fiecare dată o tematică cât se poate mai actuală. Se finalizează de mai mulți ani prin publicarea lucrărilor prezentate la Editura ETNA, având cod ISBN.
Apariția în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 17 ianuarie 2014 a Directivei Consiliului nr.2013/59/Euratom, care stabilește Standardele de Bază de Radioprotecție pentru țările membre UE pentru următorii 20 – 30 de ani, a determinat Consiliul de conducere al SRRp să organizeze patru conferințe consecutive dedicate acestei importante Directive, cu scopul dezbaterii și înțelegerii corecte a noilor concepte, definiții, etc. din Directivă:

 • Actualități în Radioprotecție: Directiva Consiliului Europei nr.2013/59/Euratom, 2014;
 • Aspecte practice și legislative ce decurg din Directiva Consiliului Europei nr.2013/59/Euratom,
  privind optimizarea radioprotecției populației, 2015;
 • Radioprotecția în expunerea profesională la radiații ionizante, 2016;
 • Radioprotecția în utilizarea medicală la radiații ionizante, 2017.
 • Congresele Internaționale și Regionale IRPA
 • După primul Congres International IRPA, la Roma în 1966, au urmat:
 • IRPA 2 – Brighton, 1970
 • IRPA 3 – Washington, 1973
 • IRPA 4 – Paris, 1977
 • IRPA 5 – Jerusalem, 1980
 • IRPA 6 – Berlin, 1984
 • IRPA 7 – Sydney, 1988
 • IRPA 8 – Montreal, 1992
 • IRPA 9 – Vienna, 1996
 • IRPA 10 – Hiroshima, 2000
 • IRPA 11 – Madrid, 2004
 • IRPA 12 – Buenos Aires, 2008
 • IRPA 13 – Glasgow, 2012 si
 • IRPA 14 – Cape Town, 2016.

Membrii SRRp au participat la toate cele șase Congrese Internaționale care au urmat după Congresul 8, din 1992.

In 2020 ar fi urmat să aibă loc cel de al 15-lea Congres Internațional IRPA, la Seoul, Korea, dar din cauza pandemiei cu COVID19 a fost amânat sub forma unui Congres hibrid (offline/online), în ianuarie 2021.

IRPA 9, Vienna, 1996
Împreună cu Ken Kase, Vice-Președinte IRPA (2004-2008) și Președinte (2008-2012) la IRPA 12
IRPA 12:Buenos Aires, Argentina,
Octombrie 2008

Intercalat Congreselor Internaționale, de la formarea IRPA au mai fost organizate totodată 45 Congrese Regionale IRPA, în Europa, America, Africa, Asia și Oceania, facilitând participarea la activitățile IRPA a multor persoane mai ales țări în curs de dezvoltare. Începând cu 1996 (Viena), într-o măsură mai mare sau mai mică, în perioada care a urmat, până în acest an, SRRp a fost o prezență activă la toate Congresele Internaționale IRPA și la toate Congresele Regionale Europene organizate, precum și la diverse manifestări naționale – cu participare internațională, la care a fost invitat, mai ales în țări vecine: Ungaria, Croația, Muntenegru, Slovacia.

Congresul European IRPA, Geneva, Switzerland,
Iunie 2014
Dr. Constantin Milu, Co-chair la Congresul European
IRPA, Geneva, 2014
Delegația UE ( A. Janssens, C.Milu)
la Congresul International privind Protecția Radiologică în Medicină, Bonn, 2012

Congresul Regional IRPA pentru Europa Centrală și de Est, Brașov, România, 2007
În perioada 24 – 28 Septembrie 2007, la Brașov, SRRp a organizat Congresul Regional IRPA pentru Europa Centrală și de Est, având ca temă centrală “Aspecte Regionale și Globale de Protecție Radiologică”. Președinte: Dr. Constantin Milu. Au fost abordate probleme noi legate de expunerea la radiația ionizantă, reglementările și politicile în protecția radiologică, de la cerințele internaționale, la aspectele practice regionale. Au participat 330 specialiști din țară și străinătate (din 27 țări) și de la diverse organisme internaționale: OMS-Geneva, AIEA-Viena, UE-Luxemburg și toți membrii Consiliului Executiv IRPA în funcțiune, în frunte cu președintele IRPA , Metcalf (2004-2008) și vice-președintele IRPA Ken Kase din SUA, un alt prieten apropiat al SRRp de la nivelul IRPA. Congresul Regional IRPA de la Brașov, cu un program științific de mare interes, corelat cu un program social deosebit de antrenant (mulțumită ajutorului dat de Dr. Iulian Simina, medic stomatolog din Brașov) s-a bucurat, de succes internațional; ecoul – extrem de favorabil, este încă rememorat de participanții la acel congres.

Pe site-ul oficial www.irpa.org pe o poziție onorantă este prezentat și Congresul Regional IRPA organizat de SRRp la Brașov:
European Regional Congress, Helsinki, Finland, June 2010
Asian Regional Congress, Tokyo, Japan, May 2010

Eastern European Regional Congress, Brașov, Romania, September 2007
African Regional Congress, Cairo, Egypt, April 2007
Asian Regional Congress, Beijing, China, October 2006
South American Regional Congress, Acapulco, Mexico, September 2006
European Regional Congress, Paris, France, May 2006

Alte activități
La solicitarea IRPA, SRRp a participat la mai multe evaluări, analize, studii și/sau și-a exprimat punctul de vedere la
proiecte ICRU, ICRP, IRPA s.a., cum ar fi:

 • International Response to Bon Call for Action
 • The Use of Effective Dose as a Radiological Protection Quantity
 • The implication of the new ICRP equivalent dose limit in occupational exposure for eye.
 • Ghidul practic privind implicarea publicului privind radiația și riscul.

Ce urmează ?
Congresul Internațional IRPA 15 cu tema “Bridging Radiation Protection Culture and Science-Widening Public Emphaty” la Seoul, Korea așa cum am arătat trebuia să aibă loc în perioada 11-15 Mai 2020 dar a fost amânat pentru ianuarie 2021, foarte posibil el va beneficia de o participare face to face doar pentru unii specialiști din zonă.
Ne concentrăm acum mai mult pentru pregătirea Celui de al 6-lea Congres Regional IRPA pentru Europa cu tema “Radiation Protection for Everyone”, care va avea loc la Centrul de Congrese din Budapesta, Ungaria, în perioada 30 mai – 3 iunie 2022. Delegația SRRp la Adunarea Generală IRPA la cel de al 5-lea Congres Regional IRPA pentru Europa ( Haga, 2018) a avut o contribuție importantă și apreciată pozitiv privind stabilirea locației următorului congres European, în Ungaria, la Budapesta, în 2022. Președintele SRRp, Constantin Milu este membru al CORE Scientific Committee și alți patru membri ai Consiliului de conducere al SRRp (Margareta Cheresteș, Mirela Angela Saizu, Kinga Szacsvai și Ruxandra Săpoi) fac parte din Extended Scientific Committee.

S-a nascut la 16 Februarie 1943 in Brasov si locuieste acum in Bucuresti.
Absolvent Fizica Nucleara (1966) – Universitatea Bucuresti. Doctor in Fizica (1987).

Presedinte al Societății Române de Radioprotecție

Expert acreditat de CNCAN in protectia radiologica

Formator acreditat al Centrului de perfectionare a medicilor – Bucuresti si membru al Grupului de experti pentru Art. 31 EURATOM .

Timp de 45 de ani a activat ca Cercetator stiintific principal Gradul I si Sef laborator Igiena Radiatiilor Ionizante la Institutul National de Sanatate Publica Bucuresti.

Lăsați un comentariu

*