10
DEC.
2020

Societatea Romana de Radioprotectie – 30 de ani de existenta

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIOPROTECȚIE (SRRP)

LA ANIVERSAREA A 30 DE ANI
Maria SAHAGIA, C. MILU

SRRp (office@srrp.ro)

… Un frumos și solid arc peste timp, între un cutremur și o pandemie…

În acest an aniversar Maria Sahagia a scris un articol, care s-a publicat în Curierul de Fizică numărul 87, o revistă foarte dragă Profesorului nostru, Mircea Oncescu, articol care a fost, deasemenea, postat și pe site-ul
Societății (SRRp), www.srrp.ro, în zona dedicată publicului. Un astfel de articol, cum era și firesc, a atins mai ales aspectele științifice ale activității noastre. De această dată, ne vom referi la amintiri dragi, la colegi minunați pe care i-am întâlnit și la locuri de neuitat pe care le-am vizitat, ca participanți la manifestările pe care SRRp le-a organizat în toți acești 30 de ani.
În primul rând, această rememorare este un prilej de a menționa, cu respect și pioșenie, membri SRRp și participanți la acțiunile noastre și care nu mai sunt astăzi printre noi: Dr. Gheorghe Dincă (Șef Laborator Ştei, Jud.
Bihor), Dr. N. T. Racoveanu (IISP-B și OMS-Geneva), Dr. Sabin Ciurdăreanu (DSP CLUJ), Petrică Şandru (+2004) și Prof. Dr. Mircea Oncescu (+2005) din IFIN-HH, Dl. Traian Mauna de la AREN și, mai recent, Prof. Dr. Constantin
Cosma (+2016) de la UBB din Cluj-Napoca, Fiz. Dan Gheorghe (DSP București), Dr. Lazslo Toro (+2020) de la CISP Timișoara. Dr. Dan Galeriu , Dr. Enric Leon Grigorescu (+2020) și Dr. Nicolae Mocanu (+2020), toți ultimii trei de la IFIN-HH.

O istorie plină de frumusețe și aventuri.

30 mai 1990. Într-un entuziasm național general, toți cei implicați în activități legate de supravegherea radioactivității și a protecției radiologice , provenind din toată țara, ne-am adunat în amfiteatrul Institutului de Igienă și Sănătate Publică – București (INSP-B de astăzi !), sub conducerea d-lui Oncescu, să punem bazele SRRp. Cei mai activi inițiatori au fost: Prof. Mircea Oncescu, Dr. Constantin Milu, Fiz. Petrica Şandru și Dr. Ion Chiosilă. Se argumentează necesitatea înființării unei Societății Naționale de Radioprotecție, de către Dl. M. Oncescu. Cităm din opiniile sale, așa cum au fost prezentate în articolul pe care l-a scris în anul 2000, în Curierul de Fizică: Interdisciplinaritatea radioprotecției… Preocupările iniţiale pentru realizarea protecţiei individului şi a mediului faţă de acţiunea unui tip de radiaţii – şi anume acelea care pot produce efecte biologice – au reunit specialişti din diferite discipline: fizica, biologia, chimia, matematica, precum şi din ştiinţele inginereşti şi medicale. Încă de la primele întâlniri ale acestor specialişti s-a întrevăzut că preocupările lor comune, privind radioprotecţia, depăşesc cadrul obişnuit al laboratoarelor în care lucrau şi – în plus – ŢINTA obiectului de activitate este publicul, pe lângă expuşii profesional…” . Petrică Şandru citește un proiect de Statut al SRRp, la elaborarea căruia a avut o contribuție esențială, Societate pe care apoi tot el o înregistrează legal, ca persoană juridică. Cităm din articolul scris de Domnia sa în același număr al Curierulului de Fizică: Asupra originii și înființării SRRp …..În toate cele menţionate au activat şi activează fizicieni, medici, chimişti, ingineri, militari, arhitecţi, biologi, total sau parţial dedicaţi radioprotecţiei, profesionişti ce se regăsesc astăzi în SRRp. Ideea de asociere profesională, specifică ţărilor democrate, a apărut şi s-a realizat în anii ’60 în mai multe ţări şi s-a încununat cu înfiinţarea Asociaţiei Internaţionale de Protecţie contra Radiaţiilor (IRPA), cu primul congres la
Roma în 1966. Ca delegat la acel congres, am propus o asociere profesională de acest fel, dar cu organizarea socială din ţară acest deziderat s-a reluat mai târziu. La începutul anului 1990, 24 membri fondatori cu comitet de iniţiativă (Constantin Milu,Petrică Şandru, Ion Chiosilă) au înfiinţat SRRp. Pe baza legii 21/24 prin Sentinţa Civilă nr. 131 din 19 februarie 1991 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, SRRp a devenit persoană juridică. De la 15 iunie 1992 este asociată la IRPA…”.

Ședința din 30 mai 1990 a fost întreruptă pe neașteptate de primul din seria de trei cutremure, produse în acea zi în România la adâncimea de 89 km, cu amplitudinea de 6,9 grade pe scara Richter. Toți participanții s-au speriat și au fost obligați să părăsească temporar sala. După calmarea situației s-a revenit și astfel ședința s-a putut încheia în mod favorabil, cu aprobarea înființării Societății Române de Radioprotecție (SRRp). A fost ales primul Consiliu de Conducere al SRRp: Profesorul Mircea Oncescu a fost ales în funcția de Președinte, Dr. Constantin Milu și Dr. Ion Chiosilă – Vicepreședinți și Dl. Petrică Şandru – Secretar.
În perioada 1990 – 1993 a avut loc consolidarea internă a structurii Societății și definirea clară a obiectivelor sale, inclusiv în ceea ce privește caracterele de “profesional” și “național”. Primele manifestări publice au început practic în anul 1993 și ele se organizează cu succes și astăzi. În perioada 1993 – 2009, acestea s-au desfășurat în bună parte împreună cu acțiunile de Instruire a personalului de specialitate din Laboratoarele de Igiena Radiațiilor Ionizante din rețeaua Ministerului Sănătății. Grație eforturilor deosebite ale șeful de atunci al Laboratorului din IISP București,
s-au obținut aprobările de organizare din partea conducerii Ministerului Sănătății și ale Comitetului Național pentru Situații de Urgență, s-au organizat manifestări de mare amploare, cu largă participare din diverse instituții și domenii, cu durata de 5 zile, însumând activități de instruire a personalului, cu Sesiuni Științifice ale SRRp și adunările sale generale, dar beneficiind și de manifestări sociale, care au consolidat prietenia și colaborarea dintre specialiștii în domeniu din întreaga țară. Este de menționat că în primele ediții, la inițiativa Prof. C. Cosma materialele prezentate au fost realizate și distribuite participanților pe CD/DVD-uri, iar în ultimii zece ani ele sunt editate, sub forma tipărită (A5 și mai nou, A4), de activitatea redacționala ocupându-se cu expertiză și mult devotament Dr. Nicolae Mihail Mocanu.
În același număr al Curierului de Fizică din anul 2000, menționat la început, Maria Sahagia a publicat un articol intitulat “Credibilitatea măsurărilor de radioactivitate ” din care cităm: …”Societatea Română de
Radioprotecţie (SRRp), înfiinţată în 1990, şi-a propus, printre alte obiective, şi asigurarea preciziei măsurărilor de activitate în domeniile sale de interes, precum şi a trasabilităţii lor la etaloanele naţionale. S-au propus mai multe căi de acţiune, printre care: a) Realizarea şi diseminarea unor etaloane radioactive adecvate tipurilor de probe măsurate; b) Organizarea unor comparări naţionale, pentru verificarea acestor măsurări; c) Punerea la punct a unor metode de măsurarea activităţilor foarte mici (în fond foarte scăzut)…”.

DINTRE ÎNTRUNIRILE DE NEUITAT:
Octombrie 1993
. Prima Conferință s-a desfășurat la Băile Felix, la Hotelul Sindicatelor, în organizarea DSP Bihor și colaborarea cu dr. Dincă. După programul strict profesional, am vizitat cu toții frumoasa stațiune și ne-am
bucurat de piscina termală în aer liber. Ne amintim înflăcărarea cu care vorbea Doctorul Dincă despre problemele speciale de radioprotecție din industria mineritului de uranium, din țara noastră.
Anul 1994. Conferința a avut loc la Cercul Militar București, în organizarea DSP București și cu aportul deosebit al Dr. I. Chiosilă. Cu acea ocazie a apărut și prima carte despre “Radioactivitatea naturală în Romania”,
foarte utilă și în prezent.
Anul 1995. Conferința a fost organizată de DSP-ul local la Hotelul Traian din Băile Herculane. Atmosfera era deosebită, stațiunea arăta splendid, fără să fi fost încă lăsată în paragina de acum. Am vizitat “Șapte izvoare” și ne-am
bucurat cu toții de clima blândă a zonei. A fost publicată cartea “Radioactivitatea artificială în Romania”
Anul 1996. Conferința s-a ținut la Piatra Neamț, în organizarea DSP Neamț. A fost publicată broșura “Conceptele Radioprotecției”, autor Mircea Oncescu, un îndreptar concis și extrem de util tuturor celor ce se inițiază
în domeniu. Tot în anul 1996, cu ocazia Centenarului Descoperirii Radioactivității (Henri Becquerel, 1896), SRRp a organizat un reușit simpozion la Institutul de Cercetarea și Ingineria Mediului (ICIM) – București, în prezent ANPM.
Anul 1997. Conferința s-a desfășurat la Cercul Militar din Sibiu, în organizarea DSP Sibiu și Alba. Ce ocazie minunată, vedem frumosul oraș, în plină efervescență a pregătirilor pentru a fi Capitala Culturală Europeană zece ani mai târziu, în 2007!
Anul 1998. Conferința s-a ținut la Băile Tușnad, Hotelul Tușnad, intr-o excelentă organizare a DSP Harghita. Ca parte a programului social, s-a organizat o vizită în Municipiul Miercurea Ciuc, având ca obiective Laboratoarele DSP și Muzeul Secuiesc al Ciucului din Castelul Miko, iar în ultima zi s-a vizitat Lacul Sfânta Ana și o reședință de vânătoare.
Anul 1999. A fost rândul DSP Constanța (Dr. B. Mereuță) să organizeze Conferința, la Mamaia. Vremea era încă bună de plajă, dar apa era rece pentru o baie în Mare. Așa că ne-am “încălzit” prin dezbateri furtunoase pe
marginea conținutului viitoarelor Norme Fundamentale de Securitate Radiologică (NSR-01), adoptată anul următor prin Ordinul CNCAN nr.14/2000.
Anul 2000. Conferința a fost organizată de către DSP Prahova, în frumoasa stațiune Sinaia. Dezbateri interesante în continuare pe legislația CNCAN în pregătire, dar și o bună ocazie de a vizita stațiunea, Mănăstirea Sinaia și, bineînțeles, Castelul Peleș.

În anul 2001, Conferința a avut loc la Vatra Dornei, în organizarea DSP Suceava, pe problematicile de radioprotecție ale zonei, inclusiv privind haldele de fosfogips de mai la Sud, la Bacău și am beneficiat de neuitata și
emoționanta excursie la Mănăstirile Gura Humorului, Voroneț și Moldovița, prin pitoreștile sate bucovinene.
Anul 2002. Conferința s-a reîntors la Băile Felix în aceeași organizare, a DSP Bihor.
Anul 2003. DSP Mureș (Dr. Tokes) ne-a oferit prilejul de a participa la Conferință în minunata stațiune Sovata, Hotel Danubius, acolo unde Lacul Ursu impresionează prin salinitatea și efectele sale curative. Ecourile
materialelor științifice prezentate în această Conferință au fost ilustrate într-un număr special din revista “Energia Nucleară”, editată de AREN.
Anul 2004. Este anul în care CISP Iași a aniversat 40 de ani de la înființare, astfel încât Conferința s-a desfășurat împreună cu evenimentele aniversare, la Hotelul Unirea și cu sprijinul DSP Iași (Dr. Ghineț). Un program
științific complex, pregătit excelent de colegii de la CISP Iași (Dr. Cornelia Diaconescu și colab., Fiz. Olga Iacob și Dr. Elena Botezatu) , completat de un program social bogat, incluzând vizite la Catedrala Mitropolitană cu Moaștele Sfintei Parascheva și la Ansamblul Mănăstirii Cetățuia, ctitorie a Domnului Gheorghe Duca.
Anul 2005. Conferința a fost organizată de DSP Timiș, cu importantul aport al colegilor de la institutul local (Dr. Dan Popescu, Dr. Lazslo Toro și Dr. Mihaela Nodiți, membri în acel moment ai SRRp). Au fost dezbătute
subiecte legate de efectele dozelor mici de radiații ionizante, modelul Linear Fără Prag (Linear Non Threshod – LNT) și se vizitează în afara programului profesional Cetatea Timișoarei, frumoasa Catedrală Ortodoxă, precum și minunatele parcuri de pe malurile râului Bega.
Anul 2006 consacră orașul Cluj-Napoca, Hotel Someșul (acum Grand Hotel Napoca), drept gazdă a Conferinței. Impresionante catedralele Ortodoxă și Romano-Catolică, având alături Grupul Statuar Matei Corvin.
Anul 2007 a fost anul de glorie al Societății, în care s-a organizat Conferința Regională IRPA pentru Europa Centrală și de Est, având tema „Aspecte Regionale și Globale de Protecție Radiologică”, desfășurată la Brașov, în
perioada 24-28 septembrie 2007. la care au fost prezenți 330 specialiști din Romania și din alte 27 de țări. Program științific și social extrem de bogat, apreciat și rememorat și astăzi de toți participanții români și străini de atunci.
Anul 2008 a avut ca locație a Conferinței Naționale de Radioprotecție, SRRp_2008, orașul Galați, în reușita organizare a DSP Galați (Dr. Constanța Apostu). De neuitat scurta croazieră pe Dunăre, înspre Tulcea, cu un vas
având o istorie de 100 de ani, imaginile înconjurătoare și melancolica muzica folk asigurata de talentați tineri interpreți locali.
Anul 2009 a fost ultimul în care s-a mai organizat Conferință SRRp, în comun cu instructaj MS, la Băile Olănești, de către DSP Argeș (Dr. Silvia Voican); din nou larga participare, program științific cu aspecte de protecție
radiologică la zi și un program social cuprinzând excursia la Mănăstirile Bistrița, depozitara moaștelor Sf. Grigorie Decapolitul, cu picturi de Gheorghe Tattarescu, și la Mănăstirea Dintr-un Lemn.

Începând cu anul 2010, Conferințele SRRp s-au decuplat de cele de instruire ale MS, mulți dintre membrii rețelei MS (Dr. Elena Dădulescu și colab., și mulți alții) rămânând în continuare fideli SRRp-ului și beneficiind de
activitățile noastre, din ce în ce mai elevate și mai aproape de problematica europeana în domeniu. Desigur, în parte, lipsesc unele din evenimentele sociale amintite mai înainte, dar prietenia dintre noi toți este la fel de puternică.
Anul 2010. Conferința s-a organizat la (acum) INSP – București, Sala de Consiliu, în colaborare cu Societatea de Medicina Muncii, grație eforturilor Dnei Dr. Felicia Steliana Popescu.
În anii 2011 și 2013, în spiritul foartei bune colaborări cu organizațiile AREN și WiN (Women in Nuclear) în special datorită D-nei Veronica Andrei, Conferințele s-au desfășurat sub forma unor Workshopuri dedicate
radioprotecției, în cadrul Simpozioanelor Internaționale de Energie Nucleară (SIEN), la Park Hotel Ramada, București. A fost o bună oportunitate de a asigura o largă vizibilitate Conferințelor noastre.
În anul 2012 și apoi în toți cei care au urmat, ne-am bucurat de ospitalitatea S.C. MB Telecom Ltd. Otopeni, care ne-a pus la dispoziție o sală generoasă de 150 locuri și întreaga logistică necesară desfășurării lucrărilor în
condiții ireproșabile, mulțumită Managementului Societății și Dr. Anton Coroianu, care au făcut posibilă această frumoasă colaborare. Este remarcabil faptul că la toate edițiile audiența a fost peste așteptări, spațioasa sală fiind integral ocupată de participanți.
Anul 2015 a fost unul aniversar, în care am sărbătorit primul jubileu, 25 de ani de la înființarea SRRp. Tot atunci, cu ocazia SIEN 2015, la solicitarea Doamnelor din organizația WiN, în majoritate provenind din industria
nucleară, Dr. Constantin Milu, Dr. Felicia Steliana Popescu, Dr. Ion Chiosilă și Dr. Maria Sahagia au fost invitați să susțină alocuțiuni referitoare la “Utilizarea tehnicilor de medicină nucleară în procedurile de diagnostic și terapie”; a fost susținută totodată și o lecție introductivă de radioprotecție, pentru elevi de liceu, în scopul promovării domeniului nostru de activitate în rândul tinerilor.

A sosit și așteptata Aniversare de 30 de ani, pentru care se făcuseră planuri mari, pe măsura importanței evenimentului, dar a apărut Pandemia cu COVID19. În frumoasa tradiție a solidității arcului peste timp și a tenacității
membrilor Consiliului de Conducere, aceasta Conferința Anuala tradițională se organizează on-line, conform condițiilor existente, dar totuși…. SE ORGANIZEAZĂ!

Mult succes Conferinței și la cât mai multe aniversări ale SRRp!

A absolvit Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti în anul 1966 şi a fost angajată la Institutul de Fizică Atomică, în prezent Institutul Naţional de C&D în Fizică şi Inginerie Nucleară “Horia Hulubei”. Laboratorul de Metrologia Radionuclizilor.

A publicat 139 de lucrări ştiinţifice, a prezentat lucrări la Conferinte naţionale şi internaţionale şi este autoare/coautoare la cărţi, sau capitole din cărţi.

Este membră fondatoare a Societăţii Române de Radioprotecţie.

Lăsați un comentariu

*